Blog

Dežela La La

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Po 15 minutah ogleda si rečeš:"WTF?", po pol ure te potegne v zgodbo, na koncu greš s cmokom v grlu na jegra. Če si kdo zasluži oskarja si ga frajer, ki si je v času super junakov in kovinskih pošasti, upal posneti takšen film. No, pa Emma si ga tudi.

Dežela La La

Zakon o tujcih - v čem je sploh težava

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sploh ne razumem zakaj toliko zgražanja ob spremembah Zakona o spremembni in dopolnitvi zakona o tujcih, UL RS 5/2017:

»10.a člen

(spremenjene razmere na področju migracij)

 (2) Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podla­gi informacij organov in institucij iz prejšnjega odstavka (državni organi, druge članice EU, medn. organizacije..) oceni, da bi v Republiki Sloveniji lahko ali da so že nastale razmere, ko bi bila ali sta zaradi spremenjenih razmer na področju migra­cij, ogrožena javni red ali notranja varnost Republike Slovenije, kar bi lahko otežilo delovanje osrednjih institucij države in zagotavljanje njenih vitalnih funkcij, predlaga Vladi Republike Slovenije, da predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da upoštevajoč načelo sorazmernosti, odloči o uporabi 10.b člena tega zakona, in sicer najdlje za čas šestih mesecev, in določi območje izvajanja tega ukrepa.

 

10.b člen

(ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij)

(1) Če Državni zbor Republike Slovenije sprejme odloči­tev iz drugega odstavka prejšnjega člena, policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop, ne dovoli vstopa, tujca, ki je po uveljavitvi te odločitve nezakonito vstopil v Republiko Slovenijo in se na območju, na katerem se izvaja ta člen, nahaja neza­konito, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

(2)  ... če v sosednji državi članici Evropske unije, iz katere je tujec vstopil, ni sis­temskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to državo.

 

Če si tu nezakonito, te napotijo ven. A ni to logično? A ni tako povsod? Iz restavracije, diskoteke, koncerta, tekme... te pospremijo, če ne kar vržejo, tudi če nisi tam nezakonito, ampak se samo neprimerno vedeš ali si celo samo neprimerno oblečen.

Prijava

Naroči se na RSS

feed-image Naroči se na novice