Izdaja knjige v samozaložbi

on .

Ocena uporabnikov

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tole bo sigurno komu prišlo prav:

 

Če fizična oseba dosega dohodke iz naslova neodvisne dejavnosti pisanja in izdaje knjig (t.i. samozaložba), so ti dohodki obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 namreč v 46. členu določa, da se za dohodek iz dejavnosti šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Omenjeni zakon davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti opredeljuje v 48. členu. Splošno pravilo je, da je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Do odstopanja od tega pravila pride v primeru, ko se davčna osnova ugotavlja na poenostavljen način (tj. z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov). V tem primeru se zavezancu avtomatično priznajo odhodki v višini 80% prihodkov. Zavezanec si akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti izračuna sam v davčnem obračunu.

Več informacij o obdavčitvi dohodka iz dejavnosti lahko preberete na spletni strani FURS na naslovu:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Brosura_o_dohodku_iz_dejavnosti.pdf 2/2

 

Glede registracije fizične osebe, ki opravlja samozaložniško dejavnost, pa pojasnjujemo, da se ta mora, če ne ustanovi družbe1 ali se ne registrira kot samostojni podjetnik, v skladu z določbo četrtega odstavka 52. člena Zakona o finančni upravi – ZFU, vpisati v davčni register. V tem primeru mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis dejavnosti v davčni register na predpisanem obrazcu DR-03, in sicer v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti. Dodatne informacije glede vpisa v davčni register lahko pridobite na pristojnem finančnem uradu, pri katerem ste vpisani v davčni register, prav tako pa lahko tam dobite tudi informacije glede morebitnih ostalih vprašanj, povezanih z davčno obravnavo samozaložništva.

Pripominjamo še, da za fizično osebo, ki opravlja samozaložniško dejavnost (tj. za samozaložnika) in se v davčni register vpiše na podlagi četrtega odstavka 52. člena ZFU, ne nastopi obveznost zavarovanja po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Samozaložnik tudi ne plačuje pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2.

Tudi po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ samozaložnik iz naslova opravljanja te dejavnosti ni dolžan plačevati pavšalnih prispevkov kot osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

 

VIR: FURS, 2.3.2017

Dodaj komentar

Prijava

Naroči se na RSS

feed-image Naroči se na novice