Blog

Veeeseeela

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Dobila sem mail z naslednjo vsebino:

 
Pozdravljeni, Vanja T
 
Uredništvo www.pesem.si je izbralo vaši pesmi Haiku 54 in Čarovniška tržnica za objavo v zborniku Pesem si 2017."
 
 

Svetovni dan poezije

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Ena od mojstra

 

Andrej Rozman Roza: NEKAJ TI MORAM POVEDAT
 
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.
 
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.
 
Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.
 
A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar
za katero ni potreben denar.
 
Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.
 
Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.
 

Obisk

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

OBISK

 

 

Nocoj na obisk

bode prišla,

strašna, zloglasna,

Čiribura.

 

Baje se jo vsakdo

grozljivo boji

in nihče si ne upa

pogledat' ji v oči,

ker mimogrede

se lahko ti zgodi,

da iz nosa,

ušesov, ti repa štrli

ali pa v žepu

našel boš žabo,

morda, kar za hec,

te da zmajem za vabo.

 

Ko končno pojavi se,

v sobi stoji,

jo gleda začudeno Lililuli,

to njena je teta -

prijazna gospa,

ki rada na metli

jo kam popelja,

na skrivaj, pred kosilom,

bonbonček ji da

in ni neka grozna,

Čiribura.

 

Izdaja knjige v samozaložbi

on .

Ocena uporabnikov

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tole bo sigurno komu prišlo prav:

 

Če fizična oseba dosega dohodke iz naslova neodvisne dejavnosti pisanja in izdaje knjig (t.i. samozaložba), so ti dohodki obdavčeni z davkom od dohodka iz dejavnosti.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 namreč v 46. členu določa, da se za dohodek iz dejavnosti šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Omenjeni zakon davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti opredeljuje v 48. členu. Splošno pravilo je, da je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Do odstopanja od tega pravila pride v primeru, ko se davčna osnova ugotavlja na poenostavljen način (tj. z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov). V tem primeru se zavezancu avtomatično priznajo odhodki v višini 80% prihodkov. Zavezanec si akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti izračuna sam v davčnem obračunu.

Več informacij o obdavčitvi dohodka iz dejavnosti lahko preberete na spletni strani FURS na naslovu:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Brosura_o_dohodku_iz_dejavnosti.pdf 2/2

 

Glede registracije fizične osebe, ki opravlja samozaložniško dejavnost, pa pojasnjujemo, da se ta mora, če ne ustanovi družbe1 ali se ne registrira kot samostojni podjetnik, v skladu z določbo četrtega odstavka 52. člena Zakona o finančni upravi – ZFU, vpisati v davčni register. V tem primeru mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis dejavnosti v davčni register na predpisanem obrazcu DR-03, in sicer v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti. Dodatne informacije glede vpisa v davčni register lahko pridobite na pristojnem finančnem uradu, pri katerem ste vpisani v davčni register, prav tako pa lahko tam dobite tudi informacije glede morebitnih ostalih vprašanj, povezanih z davčno obravnavo samozaložništva.

Pripominjamo še, da za fizično osebo, ki opravlja samozaložniško dejavnost (tj. za samozaložnika) in se v davčni register vpiše na podlagi četrtega odstavka 52. člena ZFU, ne nastopi obveznost zavarovanja po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Samozaložnik tudi ne plačuje pavšalnih prispevkov za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2.

Tudi po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ samozaložnik iz naslova opravljanja te dejavnosti ni dolžan plačevati pavšalnih prispevkov kot osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

 

VIR: FURS, 2.3.2017

Še 200 strani

on .

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Ko berem knjigo z dobro (zanimivo, zabavno, skrivnostno ... dodaj po želji) zgodbo, mi je najbolj všeč, če pri 200. strani lahko zavzdihnem:"Hvala Bogu! Še 200 strani."

 

Prijava

Naroči se na RSS

feed-image Naroči se na novice